Trang chủ ở giữa
anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động tập trung dành cho Thiếu nhi và cán bộ phụ trách Thiếu nhi, năm 2021

(Cập nhật: 2/23/2021 8:53:31 AM)

.vn

          Kính gửi: - Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

   - Hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi, năm học 2020 - 2021; chương trình hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, năm 2021; chương trình công tác năm 2021 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt ngày 26/01/2021.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động dành cho Thiếu nhi. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương thông báo tiến độ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động tập trung dành cho Thiếu nhi và cán bộ phụ trách Thiếu nhi, năm 2021 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

1. Tập huấn chuyên đề “Kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho Thiếu nhi”

* Quy mô: Theo 02 khu vực.

* Khu vực phía Nam:

+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 14/4/2021 đến 16/4/2021

+ Địa điểm: Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Khu vực phía Bắc:

+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 26/4/2021 đến 28/4/2021

+ Địa điểm: Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

* Đối tượng, thành phần: Cán bộ lãnh đạo quản lý, trưởng phó phòng chuyên môn, cán bộ, cộng tác viên hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi; cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

2. Tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội”

+ Quy mô: Toàn quốc.

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 05/7/2020 đến 09/7/2020

+ Địa điểm: Tại thành phố Đà Nẵng.

+ Đối tượng, thành phần: Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, Giảng viên khoa công tác Đội các trường Đại học, Cao đẳng các tỉnh, thành phố.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

II. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

1. Tổ chức Giải “Cầu lông, Bóng bàn tuổi 15” tại Festival các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc, năm 2021 (theo kế hoạch tổ chức Festival hệ thống Nhà Thiếu nhi của Hội đồng Đội Trung ương).

+ Quy mô: Toàn quốc.

+ Thời gian: Dự kiến cuối Tháng 6/2021.

+ Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đối tượng, thành phần: Thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

III. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Hiện tại Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đang phối hợp với Tổng Cục TDTT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục An toàn Thực phẩm và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế; Văn phòng Trung ương Đoàn... để triển khai các hoạt động dành cho Thiếu nhi (sau khi được phê duyệt sẽ thông báo sau).

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương trân trọng thông báo và đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, hệ thống Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố làm căn cứ để chỉ đạo, phối hợp triển khai và chủ động đăng ký tham gia các nội dung, hoạt động trên./.

* Chi tiết liên hệ Đồng chí Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Điện thoại/Fax: 0947.406.000; 024.3676.3618; Website: http://thieunhitw.vn

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi (t/hiện);

- Đ/c BTTN TWĐ (b/cáo);                                             

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BTTW Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban CTTN, Ban TG TWĐ (p/hợp);                                                               

- VP TW Đoàn (t/hợp);                                                                

- Lưu VPTT.                                                                  

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký )

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW