anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen

KẾ HOẠCH Tổ chức Giải “Khiêu vũ thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020 -----

(Cập nhật: 6/3/2020 3:59:25 PM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:   09  -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải “Khiêu vũ thể thao Thiếu nhi”

hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020

-----

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”; chương trình hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020. Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương phối hợp với Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao Thiếu nhihệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn Khiêu vũ thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, tầm vóc thể lực và hoàn thiện nhân cách cho Thiếu nhi.  

 - Tăng cường giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm của cán bộ, huấn luyện viên và Thiếu nhi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thể dục, thể thao trong hệ thống Nhà thiếu nhi trên toàn quốc.

- Đánh giá phong trào luyện tập môn Khiêu vũ thể thao (dance sport), đồng thời tuyển chọn và phát triển năng khiếu thể thao cho Thiếu nhi Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức Giải phải an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự Giải.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến 03 ngày, từ ngày 11/8/2020 đến ngày 13/8/2020.

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.

     Địa chỉ: Số 169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Nội dung

TT

HẠNG THI

LATIN

1

Thi đơn - Hạng F1

C

2

Thi đơn - Hạng F2

R

3

Thi đơn - Hạng F3

J

4

Thi đơn - Hạng F4

S

5

Thi đơn - Hạng FD

C, R

6

Thi đơn - Hạng C

C, R, J

7

Đồng diễn - Hạng E1

C

8

Đồng diễn - Hạng E2

R

2. Hình thức

Thi đấu theo Điều lệ Giải “Khiêu vũ thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc do Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

3. Đối tượng

3.1. Đối tượng

Là thiếu nhi đang sinh hoạt tại các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

3.2. Độ tuổi

- Độ tuổi 1: Từ 8 - 11 tuổi (sinh năm 2009 - 2012)

- Độ tuổi 2: Từ 12 - 15 tuổi (sinh năm  2005 - 2008)

3. Số lượng

- Các đội thi đồng diễn phải có ít nhất 05 vận động viên trở lên và nhiều nhất là 08 vận động viên tham gia/1 nội dung.

- Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung chỉ có ít hơn 04 VĐV thi đơn hoặc có ít hơn 04 đội đồng diễn tham gia.

- Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký nội dung thi đấu đơn và các đội đăng ký nội dung thi đấu đồng diễn.

IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải;

- Tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận, Huy chương và giải thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải gồm: 

+ Giải toàn đoàn: 01 Nhất; 01 Nhì; 02 Ba.

+ Giải cá nhân: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba (Vàng, Bạc, Đồng).

+Giải đồng diễn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì; 02 giải Ba (Vàng, Bạc, Đồng).

2. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân tham dự giải nếu vi phạm các quy định của Ban tổ chức, các quy chế của Liên đoàn, Luật thi đấu, Điều lệ Giải sẽ tùy theo mức độ bị xử lý theo các hình thức từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích.

 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Các đơn vị cử cán bộ, huấn luyện viên và Thiếu nhi tham dự thi đúng đối tượng. Bản đăng ký sơ bộ danh sách tham dự giải (theo mẫu) gửi chậm nhất trước ngày 30/6/2020, đồng thời gửi file mềm về Ban tổ chức.

- Bản đăng ký chính thức và sơ bộ danh sách tham dự giải (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức trước ngày 10/7/2020 theo địa chỉ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, số 02 Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Điện thoại: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618; Mobile: 0843.189.993; Email: nguyentuanvutwd@gmail.com.

- Hồ sơ vận động viên gồm:

+ Giấy khám sức khoẻ của VĐV do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đảm bảo sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định có thời hạn trong vòng 6 tháng.

+ Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao theo đúng quy định).

          - Địa chỉ liên hệ: Đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, SĐT: 0843.189.993

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài

1.1. Ban Tổ chức: Thành lập Ban tổ chức, thành phần tham gia Ban tổ chức có đại diện Ban Giám đốc, các phòng chức năng của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Ban lãnh đạo, các phòng chức năng của Vụ TDTT quần chúng, các ban, đơn vị có liên quan của Trung ương Đoàn; đại diện đơn vị đăng cai tổ chức.

1.2. Ban trọng tài: Thuộc Liên đoàn Khiêu vũ Việt Nam và các chuyên gia để điều hành và chấm thi tại Giải.

2. Tiến độ thực hiện

+ Tháng 5/2020: Ban hành Kế hoạch, Điều lệ Giải xuống cơ sở;

+ Tháng 6,7/2020: Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký tham dự Giải (theo mẫu) về Ban tổ chức trước ngày 30/6/2020.

+ Chuẩn bị các điều kiện cho Giải; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của vận động viên, huấn luyện viên tham dự Giải trước ngày 10/7/2020.

+ Từ ngày 11/8/2020 - 13/8/2020: Tổ chức Giải.

+ Các văn bản, tài liệu của Giải truy cập Webiste: http://thieunhitw.vn. Thông tin liên hệ gặp đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, cán bộ thường trực Giải; Mobile: 0843.189.993; Email: nguyentuanvutwd@gmail.com;

VII. KINH PHÍ

1. Trung ương

1.1. Tổng Cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cấp huy chương, giấy chứng nhận, kinh phí cho Tổ trọng tài và thành viên Ban tổ chức do Tổng cục Thể dục thể thao cử tham gia.

1.2. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương - Trung ương Đoàn: Thường trực tổ chức Giải, chịu trách nhiệm tổ chức Giải, tuyên truyền, cờ lưu niệm, thẻ thi đấu, Giải thưởng, Bằng khen của Hội Đồng Đội Trung ương.

2. Địa phương

2.1. Hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí; tổ chức lựa chọn thiếu nhi, tập luyện và tham dự Giải.

2.2. Chế độ tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ phụ trách, áp dụng theo các thông tư của Bộ Tài chính và theo khả năng của từng đơn vị. Các đơn vị chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho đoàn tham gia các hoạt động tại Giải.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải “Khiêu vũ thể thao thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện và đăng ký tham dự Giải theo đúng tiến độ đã đề ra./.

 

Nơi nhận:      

- Thường trực BBT TW Đoàn (để b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, BTTW Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TW (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (để b/cáo);

- Tổng Cục TDTT (để b/cáo);

- Vụ TDTT QC (để p/hợp);

- Ban TG, VP TW Đoàn (để t/hợp);

- BTV Đoàn - HĐĐ các tỉnh, tp (để c/đạo);

- Hệ thống NTN các tỉnh, tp (t/hiện);

- Lưu VPTT.                                                                         

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

Doanthanhnien