THÔNG TRI TRIỆU TẬPV/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Xem chi tiết