Mẫu đăng ký danh sách Tham dự Liên hoan Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Trái đất màu xanh yêu thương” Nhà Thiếu nhi các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2016

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH Tham dự Liên hoan Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Trái đất màu xanh yêu thương” Nhà Thiếu nhi các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2016.

Xem chi tiết

Văn bản Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền măng non các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2016

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền măng non các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2016

Xem chi tiết

Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề " Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội " năm 2016- Khu vực phía Bắc

Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề " Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội " năm 2016- Khu vực phía Bắc

Xem chi tiết

Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề " Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội " năm 2016- Khu vực phía Nam

Xem chi tiết

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học và triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng theo các nội dung cụ thể sau:

Xem chi tiết

Các văn bản giải" Cầu lông, bóng bàn - tuổi 15" nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2016.

Các văn bản giải" Cầu lông, bóng bàn - tuổi 15" nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2016.

Xem chi tiết

Công văn V/v triệu tập đại biểu đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc năm 2015

Công văn số 31 V/v triệu tập đại biểu đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc

Xem chi tiết