KẾ HOẠCH

(Cập nhật: 10/6/2021 4:23:43 PM)

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word” dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 26-KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non

với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word

dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

---

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Y Tế về Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ thanh, thiếu niên nhi đồng Việt Nam; Chiến dịch “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử” giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế và tổ chức Y tế toàn cầu Vital Strategies. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, làm chuyển biến những suy nghĩ, hành động của thiếu nhi và cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử đối với con người; tạo cơ hội để thiếu nhi nói lên tiếng nói và bày tỏ chứng kiến, những suy nghĩ, nguyện vọng của mình trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

- Nhằm kêu gọi, khuyến khích thiếu nhi sống lành mạnh, giáo dục về tác hại của việc hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử và tầm quan trọng của việc phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với con người; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thiếu nhi trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền đến người thân, gia đình và toàn xã hội về những tác hại, sự ảnh hưởng và nguy hiểm do thuốc lá gây ra.

- Cuộc thi là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là cơ hội để thiếu nhi được giao lưu, học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện năng khiếu nghệ thuật, bồi dưỡng thêm những suy nghĩ, sự sáng tạo trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Yêu cầu: Cuộc thi phải phù hợp với tâm lý thiếu nhi, có tính giáo dục, tuyên truyền cao, động viên đông đảo thiếu nhi tham gia, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

II. QUY MÔ

Cuộc thi được tổ chức quy mô khu vực phía Bắc.

III. CHỦ ĐỀ

“Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word”

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng: Thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt trong trường học và hệ thống Nhà Thiếu nhi khu vực phía Bắc.

2. Số lượng: Mỗi Đội tuyên truyền măng non có ít nhất từ 10 thành viên trở lên tham dự cuộc thi.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

Mỗi đội tuyên truyền măng non xây dựng kịch bản trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

+ Giới thiệu: Khái quát giới thiệu về đơn vị mình đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại gia đình, nhà trường, cộng đồng.

+ Phản ánh những tác hại của thuốc lá, các nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn do thuốc lá gây ra: Đối với môi trường sống, sức khoẻ con người và sự phát triển kinh tế - xã hội; ô nhiễm không khí; sự mất cân bằng về sinh thái...

+ Các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá: Nêu các giải pháp, sáng kiến trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; vai trò của thanh thiếu nhi về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

* Lưu ý: Các đội thi phải chuyển tải những nội dung quan liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định cấm hút thuốc lá và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định 176/NĐ-CP/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế; Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTH thuốc lá; Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Quy định chi tiết thi hành Luật PCTH thuốc lá; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân, mọi người xung quanh và các bệnh liên quan đến thuốc lá.

2. Hình thức

Các đội tuyên truyền măng non tham dự cuộc thi đăng ký 01 kịch bản biểu diễn (được ghi lại và chuyển về Ban tổ chức dưới hình thức Video, Clip) trong thời gian khoảng 30 - 40 phút, theo 3 phần cụ thể như sau:

+ Phần chào hỏi (25 điểm): Giới thiệu khái quát về Đội tuyên truyền, những hoạt động và thành tích nổi bật của Đội, của đơn vị trong công tác truyền thông theo chủ đề của cuộc thi thông qua hình thức kịch nói, chèo, cải lương, dân ca, hò, vè,…(5 - 10 phút).

+ Phần sân khấu hoá (50 điểm): Thông qua các hình thức như: Diễn kịch nói, tiểu phẩm, ca múa nhạc tổng hợp... kết hợp với các hình ảnh cổ động trực quan, slogan... tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (20 - 25 phút).

+ Phần hùng biện (25 điểm): Mỗi đội sẽ chọn cử 01 đại diện hùng biện về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; vai trò của Đội tuyên truyền măng non trong việc truyền thông để giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá (3 - 5 phút).

* Điểm cộng cho các phần thi: Trang phục, đạo cụ, hình ảnh tuyên truyền cổ động trực quan, slogan, pano, ápphích...

VI. TIÊU CHÍ

 Đúng chủ đề, có ý nghĩa phù hợp với tâm lý lứa tuổi thanh thiếu nhi, có tính khả thi trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và làm chuyển biến hành vi của thanh thiếu nhi và cộng đồng trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

- Kịch bản, nội dung, đối tượng đúng với chủ đề Cuộc thi.

VII. QUY ĐỊNH CHUNG

- Để đảm bảo chất lượng, các đội có thể sử dụng âm thanh, dàn nhạc... đã được thu âm từ trước.

- Các đội tham dự cuộc thi sẽ nộp chương trình/sản phẩm (videoclip) dự thi theo đúng thời gian qui định.

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi online.

- Kết quả cuộc thi sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo kết quả, giải thưởng trực tiếp về cho từng đơn vị.

- Khuyến khích các đội tham dự cuộc thi có nội dung phong phú, tự biên, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, vùng, miền như: chèo, kịch nói, cải lương, dân ca, hò, vè….

VIII. TIẾN ĐỘ

+ Triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi: Ngày 05/10/2021

+ Cuộc thi diễn ra:                              Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021

+ Hạn cuối nhận sản phẩm dự thi:      Ngày 20/11/2021           

+ Chấm chung khảo cuộc thi:            Từ ngày 25/11/2021 đến 30/11/2021

+ Công bố kết quả và trao giải:          Dự kiến ngày 05/12/2021    

IX. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Bộ Y tế.

- Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế.

- Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

2. Ban Giám khảo

- Đại diện Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

- Đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế.

- Đại diện Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam.

X. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải toàn đoàn

+ 01 Giải Nhất:               10.000.000đ.                         

+ 02 Giải Nhì:                   8.000.000đ/giải.

+ 03 Giải Ba:                    5.000.000đ/giải. 

+ 05 Giải Khuyến khích:  3.000.000đ/giải.

2. Giải phụ (cá nhân, tập thể)

+ 01 giải tuyên truyền viên xuất sắc:        500.000đ.

+ 01 giải phần thi hùng biện xuất sắc:      500.000đ.

+ 01 giải phần thi chào hỏi xuất sắc:        500.000đ.

+ 01 giải phần thi sân khấu hóa xuất sắc: 500.000đ.

XI. KINH PHÍ

1. Trung ương

- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Hỗ trợ kinh phí (luyện tập, trang phục...) cho các đơn vị đăng ký tham dự cuộc thi 7.000.000đ/đơn vị (bẩy triệu đồng chẵn).

          2. Địa phương

Chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, dàn dựng, lựa chọn thiếu nhi tham gia, luyện tập và quay clip tham dự cuộc thi.

XII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, NỘP SẢN PHẨM DỰ THI

- Danh sách thành viên và chương trình tham dự Cuộc thi (có dấu đỏ), đồng thời gửi file mềm sản phẩm về Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương

Số 02, Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội

ĐT: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618;

- Các văn bản, tài liệu của Cuộc thi truy cập Webiste: http://thieunhitw.vn. Thông tin liên hệ gặp đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, Cán bộ thường trực Ban tổ chức cuộc thi, Mobile: 0843.189.993; Email: nguyentuanvutwd@gmail.com.

- Cách thức gửi video dự thi: Các đơn vị ghi đầy đủ các thông tin chương trình dự thi: Tên đơn vị, địa chỉ cụ thể, điện thoại, email, fanpage (nếu có). Các đội gửi clip của đơn vị lên Google Drive, chia sẻ quyền truy cập và gửi đường link qua địa chỉ mail của Ban tổ chức: duthinghethuatmangnon@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, hệ thống Nhà Thiếu nhi các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức triển khai để cuộc thi đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:   

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Bộ Y tế (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TW Đoàn,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (b/cáo);

- VP TW Đoàn (t/hợp);  

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, t.phố (t/hiện);

- Hệ thống Nhà thiếu nhi phía Bắc(t/hiện);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

TAỈ FILE KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW