Trang chủ ở giữa
anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho Thiếu nhi” năm 2021

(Cập nhật: 2/23/2021 8:51:05 AM)

.vn

Năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, năm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Căn cứ chương trình công tác năm 2021 đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho Thiếu nhi” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm bổ sung lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức hoạt động dành cho Thiếu nhi; đồng thời là dịp để cho đội ngũ cán bộ phụ trách Thiếu nhi được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phong trào Thiếu nhi và các hoạt động xã hội.

 2. Củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng thu hút tập hợp Thiếu nhi ở địa bàn dân cư, cùng tham gia quản lý, giáo dục Thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho Thiếu nhi; hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động hè dành cho Thiếu nhi trong và ngoài trường học có chất lượng và hiệu quả.

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quản lý, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới; xây dựng, thiết kế những mô hình sân chơi phù hợp với Thiếu nhi thời đại công nghệ 4.0.

4. Góp phần nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và tổ chức các hoạt động ngoại khóa tearm work, tearm building dành cho Thiếu nhi; thu hút, tập hợp đông đảo Thiếu nhi ở địa bàn dân cư tham gia, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thiếu nhi ở cơ sở.

5. Yêu cầu: Nội dung thiết thực, bám sát đối tượng tập huấn, phù hợp với đặc thù chung của khu vực và vùng, miền; đi sâu vào thực hành, rèn kỹ năng  cho cán bộ phụ trách và làm việc với Thiếu nhi; hình thức tập huấn mang tính trải nghiệm cao.

 

II. NỘI DUNG

1. Lý thuyết

- Những vấn đề cần biết về cán bộ phụ trách Thiếu nhi và hoạt động Thiếu nhi.

- Cách thức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè và tiếp nhận học sinh trở lại trường học.

           2. Thực hành

- Phương pháp, kỹ năng làm việc và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động của cán bộ phụ trách Thiếu nhi;

- Phòng chống tai nạn đuối nước cho Thiếu nhi;

- Phương pháp xây dựng câu lạc bộ tổ, đội, nhóm Thiếu nhi, kỹ năng thiết kế các mô hình và tổ chức các hoạt động, trò chơi tập thể cho Thiếu nhi (diễn đàn, giao lưu, hội thi, hội diễn, sinh hoạt tập thể, tổ chức trò chơi, hội trại…);

- Kỹ năng tư duy, làm việc nhóm, tổ chức sinh hoạt hè cho Thiếu nhi;

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động, sự kiện trực tuyến thời đại công nghệ 4.0 dành cho Thiếu nhi;

- Kỹ năng thiết kế, tổ chức và dàn dựng sân khấu cho Thiếu nhi (kịch, hát, múa, khiêu vũ);

- Kỹ năng vận động, thuyết phục phụ huynh, thiếu nhi tham gia các hoạt động; kỹ năng tổ chức hướng dẫn sinh hoạt thiếu nhi theo chủ đề; sinh hoạt hè mẫu; kỹ năng thuyết trình để thu hút, tập hợp Thiếu nhi tham gia hoạt động;

- Hướng dẫn các bài dân vũ, các điệu nhảy đồng diễn tập thể, các bài hát múa phù hợp với Thiếu nhi trong các hoạt động tập thể;

- Đánh giá, kiểm tra những nội dung chuyên đề đã học.           

III. SỐ LƯỢNG, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Số lượng: 02 lớp.

2. Quy mô: Theo khu vực.

2.1. Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 14/4/2021 đến ngày 16/4/2021

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.2. Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra)

+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 26/4/2021 đến ngày 28/4/2021

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại tỉnh Thừa - Thiên Huế

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý; trưởng, phó phòng chuyên môn; cán bộ, cộng tác viên hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi;

- Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử từ 13 đến 18 đại biểu, trong đó:

+ 04 đến 06 đại biểu hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi gồm: Cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện;

+ 02 đến 04 đại biểu chuyên trách Hội đồng Đội cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã (ưu tiên các đồng chí cán bộ mới về làm việc);  

+ 03 đến 04 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn (ưu tiên các đồng chí cán bộ mới làm việc);

+ 04 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, phụ trách Thiếu nhi ở thôn, ấp, bản (ưu tiên các đồng chí cán bộ mới làm việc);

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương

- Chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn giáo trình, giảng viên, địa điểm tổ chức, đi lại, ăn, nghỉ cho Ban Tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

2. Địa phương

Hỗ trợ kinh phí cho đại biểu tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

- Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ công tác phí của đại biểu thực hiện theo quy định của Nhà nước.

- Kinh phí đóng góp: 500.000đ/đại biểu (bao gồm kinh phí tổ chức các hoạt động tập huấn...)

 VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chọn cử và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) về Trung ương trước ngày 30/3/2021 (khu vực phía Nam)  trước ngày 10/4/2021 (khu vực phía Bắc), thông qua công văn, chuyển Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp gặp đồng chí Trần Thị Hằng, Cán bộ phòng Huấn luyện kỹ năng; Điện thoại: 0962.413.555.

Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

 ĐT: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Ghi chú: Sau khi nhận được danh sách đại biểu các tỉnh, thành phố chọn cử và đăng ký tập huấn, Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho Thiếu nhi” năm 2021. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn quan tâm, chỉ đạo và chọn cử đại biểu tham dự tập huấn theo đúng thành phần quy định./.

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BTTW Đoàn,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban CTTN TW Đoàn (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Lưu VP TT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)
 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW