KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống” dành cho thiếu nhi, năm 2019

(Cập nhật: 4/18/2019 9:08:59 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 10  -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

  Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi thiết kế Slogan

tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường

với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống” dành cho thiếu nhi, năm 2019

------

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài Nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi, năm 2019; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 - 2019.        

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Hội đồng Đội Trung ương. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống” dành cho thiếu nhi, năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ môi trường thông qua hệ thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường tới thiếu nhi và cộng đồng xã hội.

2. Nâng cao và đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi và ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong hoạt động bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe của con người và toàn xã hội, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường an toàn và trong sạch.

3. Nhằm mang đến cho các em một sân chơi bổ ích và lý thú, giúp các em trau dồi kiến thức về bảo vệ môi trường; phát huy khả năng sáng tạo; bày tỏ những ý tưởng, suy nghĩ, cảm nhận của thiếu nhi về công tác bảo vệ môi trường.

* Yêu cầu: Nội dung hoạt động phải thiết thực, mang tính truyền thông cao và phù hợp với thiếu nhi nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch đã đề ra.

II. QUY MÔ

Cuộc thi được tổ chức quy mô toàn quốc

III. ĐỐI TƯỢNG

Thiếu nhi có độ tuổi từ 9 - 15 tuổi đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; học tập, sinh hoạt tại hệ thống Nhà thiếu nhi trên toàn quốc, tham gia hoạt động tích cực, hiệu quả trong các hoạt động Đội và trong công tác bảo vệ môi trường.

IV. NỘI DUNG HÌNH THỨC

1. Nội dung

Thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống” dành cho thiếu nhi, năm 2019.

2. Hình thức

- Slogan dự thi đư­ợc thiết kế rõ ràng, thể hiện rõ nội dung khẩu hiệu dự thi, được thể hiện với chất liệu, màu sắc, kích cỡ tùy chọn, mỗi Slogan tuyên truyền về bảo vệ môi trường chứa nội dung không quá 15 từ. Khuyến khích những Slogan trình bày ấn tượng, có vần, có điệu, dễ thuộc, dễ nhớ...

- Trên mỗi Slogan phải ghi đầy đủ họ tên tác giả, địa chỉ, trường, lớp và số điện thoại liên lạc.

- Slogan dự thi không được gửi trả lại, Ban tổ chức được toàn quyền trong việc sử dụng thông tin về tác giả, Slogan dự thi vào mục đích truyền thông mà không cần xin phép tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào.

- Không chấp nhận những Slogan đã được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham dự ở cuộc thi khác, đã tham dự triển lãm hoặc sao chép ở bất cứ đâu; thí sinh dự thi phải cam kết: Mình là tác giả của Slogan dự thi, không sao chép ý tưởng, nội dung, chư­a đ­ược đăng trên bất kỳ tạp chí, sách, báo… hoặc được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Slogan dự thi gửi sau ngày 10/10/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện ngày gửi) đều không hợp lệ.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Lễ phát động Cuộc thi: Ngày 10/5/2019.

2. Cuộc thi diễn ra:            Từ tháng 5/2019 - 10/2019.

3. Hạn cuối nhận bài thi:   Ngày 10/10/2019 (Căn cứ theo dấu bưu điện).

4. Thời gian chấm bài dự thi: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 05/11/2019.

5. Lễ tổng kết và trao giải:      Dự kiến ngày 10/11/2019.

VI. NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương

Số 02, Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ĐT: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; webiste: thieunhitw.vn

VII. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân

- 01 giải Đặc biệt             

- 02 giải Nhất                    

- 02 giải Nhì                       

- 05 giải Ba                                                                        

- 10 giải Khuyến khích        

2. Giải tập thể

- 10 đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi và có chất lượng nhất

          VIII. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          1. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức

- Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đại diện Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Ban Công tác thiếu nhi; Ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn.

- Ban Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Ban giám khảo

- Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống”  dành cho thiếu nhi, năm 2019. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Ban tổ chức cuộc thi đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, hệ thống Nhà thiếu nhi các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai để Cuộc thi được tổ chức theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                                                                                                      

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TW Đoàn,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Bộ TN&MT (b/cáo);

- Ban TNNT TWĐ (p/hợp);                        

- VP TW Đoàn (t/hợp)  

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, t.phố (t/hiện);

- Hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc (t/hiện);                 

- Lưu VP - TT                                                        

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

                                                                                        

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW