Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2018

(Cập nhật: 1/30/2018 3:47:24 PM)

.vn


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM  HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 02 -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Phương pháp huấn luyện môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao”

dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2018

---

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2017 - 2022; chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phối hợp với Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao phương pháp, kỹ năng giảng dạy, huấn luyện bộ môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao thiếu nhi theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tại hệ thống Nhà thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách, giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, THCS toàn quốc.

2. Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách thiếu nhi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức về phát triển các môn thể dục thể thao quần chúng, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện bộ môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi trong tình hình mới, góp phần tạo môi trường phát triển phong trào luyện tập các môn thể dục thể thao, nghệ thuật trong thiếu nhi.

          3. Hội nghị tập huấn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng nội dung bài giảng và trình độ chuyên môn của giảng viên; đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ sở, hiệu quả, thiết thực, đạt mục tiêu đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Bộ môn thể dục Aerobic

- Các nội dung cần thiết trong thể dục Aerobic dành cho thiếu nhi

- Những qui định và yêu cầu bắt buộc trong thi đấu Aerobic dành cho thiếu nhi.

- Hướng dẫn bài quy định các nhóm tuổi

- Hướng dẫn bài tự chọn:

+ Cấu trúc bài tự chọn;

+ Các độ khó;

+ Chọn nhạc;

+ 7 bước qui định Aerobic;

+ Các đội hình;

+ Các động tác nhào lộn;

+ Phương pháp soạn bài...

2. Bộ môn Khiêu vũ thể thao

- Quy định chung và những yêu cầu bắt buộc trong thi đấu khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi.

- Giới thiệu và hướng dẫn 10 điệu nhảy theo tiêu chuẩn Quốc tế (gồm Standard và Latin) khái quát chung, lý thuyết, thực hành, kiểm tra đánh giá.

* Các điệu nhảy Standard

- Viennese Waltz;

- Waltz;

- Tango;

- Slow Foxtrot;

- Quickstep;

* Các điệu nhảy Châu Mỹ Latin

- Samba;

- Rumba;

- Chachacha;

- Paso Double;

- Jive.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 07 ngày, dự kiến từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018

                                     (Không kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, tp Hồ Chí Minh

IV. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Lãnh đạo phụ trách chuyên môn; cán bộ nghiệp vụ khoa thể dục thể thao và nghệ thuật; cộng tác viên bộ môn thể dục thể thao và nghệ thuật của hệ thống Nhà thiếu nhi trên toàn quốc;

- Giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, THCS các tỉnh, thành phố.

2. Thành phần, số lượng

2.1. Đối với các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh (thành phố): Mỗi đơn vị chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.2. Đối với hệ thống Nhà thiếu nhi cấp quận (huyện, thị xã): Mỗi đơn vị chọn cử 02 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    01 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 01 đại biểu.

2.3. Đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học và THCS: Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.4. Các trường hợp khác: Liên hệ với Ban Tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.

2. Địa phương:

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tài liệu và thăm quan thực tế: 500.000 đ/học viên.

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn chọn cử đại biểu và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về Trung ương trước ngày 15/3/2018 theo địa chỉ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Số 02, Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; ĐT/Fax: 024.3676.3618; Website: http://thieunhitw.vn; hoặc điện thoại trực tiếp gặp đồng chí Nguyễn Anh Vân, Cán bô phòng Giáo dục năng khiếu và vui chơi giải trí Trẻ em; Điện thoại: 024.3676.2507; Mobile: 0912.776.337.

* Ghi chú: Sau ngày 15/3/2018 Trung ương sẽ có công văn triệu tập chính thức các đại biểu đã đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2018. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn theo đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                         

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư phụ trách (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Tổng Cục TDTT (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Cung, NTN, Trung tâm hoạt động TTN các tỉnh, thành phố (t/hiện);

- L­ưu  VPTT.                                                       

 

   GIÁM ĐỐC

 

   (Đã ký)

 

 

 

   Nguyễn Đình Kiểm

Tải kế hoạch tại đây

Tải mẫu đăng ký tại đây

Tải bản dấu đỏ 

TRUNG TÂM HDHD THIẾU NHI TW