C/v thay đổi thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch Biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi, năm 2017

(Cập nhật: 9/19/2017 10:49:53 AM)

.VN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:  43  -CV/HDHĐTNTW

V/v thay đổi thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch Biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi, năm 2017

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                             Kính gửi: - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

                                                           - Ban Giám đốc các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm                       

                                                            hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

        Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/HDHĐTNTW ngày 14/4/2017 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch Biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi, năm 2017. Lễ phát động Cuộc thi được tổ chức ngày 14/5/2017 tại Trường THCS Phan Bội Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017); Cuộc thi được diễn ra từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2017; hạn cuối nhận tác phẩm dự thi ngày 15/9/2017 (theo dấu bưu điện); tổng kết và trao giải cuộc thi được dự kiến tổ chức ngày 15/10/2017 tại thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, do cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối năm học 2016 - 2017, các em học sinh được nghỉ hè, đầu tháng 9 mới bước vào năm học mới 2017 - 2018 cho nên không đảm bảo chất lượng, tiến độ của Cuộc thi.

Sau khi báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Ban Tổ chức Cuộc thi thay đổi thời gian nhận tác phẩm dự thi và tổng kết, trao giải cuộc thi cụ thể như sau:

+ Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi: Ngày 05/11/2017 (theo dấu bưu điện)

+ Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến, ngày 05/12/2017

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo và đề nghị Hội đồng Đội, Ban Giám đốc các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai để các em thiếu nhi được tham gia Cuộc thi có ý nghĩa này./.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                      

- Như kính gửi (thực hiện);

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban CTTN, TNNT, TG TW Đoàn (phối hợp);                                                            

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiểm

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

 

TRUNG TÂM HDHD THIẾU NHI TW