Thông tri triệu tập V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018” các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

(Cập nhật: 4/9/2018 2:24:54 PM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 04  -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018”

các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

---

            Kính gửi: ………………………………………………….

                            ..…………………………………………………

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/HDHĐTNTW ngày 05/2/02018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018”.

Căn cứ vào công văn giới thiệu, đăng ký của các địa phương, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018” dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư, khu vực phía Nam, cụ thể như sau:

1. Số lượng:......... đồng chí (theo danh sách đã đăng ký)

2. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

(Không kể thời gian đi và về)Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 23/4/2018

+ Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: số 9, Đinh Tiên Hoàng, phường 2, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Yêu cầu:

- Các đoàn đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 17h30 ngày 22/4/2018 để 19h30 ngày 22/4/2018 họp Trưởng các đoàn tham dự Hội nghị tập huấn.

          - Trang phục Lễ khai mạc, Bế mạc và các hoạt động tập trung: Áo thanh niên Việt Nam, áo phụ trách Đội và đeo khăn quàng đỏ.

          3. Nội dung, hình thức tập huấn

          Theo Kế hoạch số 03-KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

4. Kinh phí

* Trung ương

- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, biên soạn giáo trình, ăn nghỉ, đi lại cho Ban tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

- Hỗ trợ một phần kinh phí ăn, nghỉ; kinh phí tài liệu, tổ chức các hoạt động tập trung và thăm quan mô hình cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, cán bộ làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư).

* Địa phương

Hỗ trợ kinh phí cho đại biểu tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

+ Đối tượng hưởng lương

- Kinh phí đi lại, công tác phí, ăn nghỉ của đại biểu thực hiện theo quy định của Nhà nước và khả năng của địa phương.

- Kinh phí đóng góp: 700.000đ/đại biểu, trong đó: Kinh phí tài liệu, đạo cụ, giảng viên, thiết kế, tổ chức các hoạt động tập trung, thăm quan mô hình.

+ Đối tượng không hưởng lương

- Kinh phí đi lại, công tác phí và hỗ trợ một phần kinh phí ăn, nghỉ cho đại biểu theo quy định của Nhà nước (Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư).

5. Thông tin liên hệ

 * Mọi thông tin liên hệ đồng chí Tạ Thị Hồng Mai, Cán bộ thường trực; Mobile: 0972.253.799; Điện thoại: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Liên hệ ăn, nghỉ: Ban tổ chức đã liên hệ địa điểm ăn, nghỉ tại Khách sạn Premium Hotel cho các học viên; địa chỉ H8 - H9 Nguyễn Thị Nghĩa, KQH Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Đến 117 Bùi Thị Xuân, đối diện có đường rẽ xuống, chạy đến cuối đường, rẽ trái đi khoảng 30m là đến), SĐT lễ tân: 0633.511.555; Hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, kế toán trưởng, Trung tâm HDHĐ thiếu nhi Trung ương, Mobile: 0989.090.859.

 Nhận được thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thành phần quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư phụ trách (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐTW (để b/cáo);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

                                             (Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

TẢi THÔNG TRI TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW