anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2020

(Cập nhật: 2/6/2020 8:58:19 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM  HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:  01 -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Phương pháp huấn luyện môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao”

dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2020

---

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2017 - 2022.

Được sự nhất trí của Ban bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phối hợp với Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Trang bị kỹ năng, bổ sung kiến thức cơ bản và phương pháp, kỹ năng giảng dạy, huấn luyện bộ môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao thiếu nhi cho lãnh đạo phụ trách chuyên môn, cán bộ phụ trách thiếu nhi tại hệ thống Nhà thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, THCS; giáo viên các câu lạc bộ khiêu vũ toàn quốc.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quản lý, đào tạo và huấn luyện, cập nhập những kiến thức mới, những qui định chung trong triển khai và thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục thể thao nói chung và bộ môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi nói riêng.

3. Tạo sân chơi cho cán bộ phụ trách thiếu nhi được gặp gỡ, học hỏi và trao đổi kiến thức các môn thể dục thể thao quần chúng, qua đó tạo sự gắn kết, chia sẻ và phát triển phong trào luyện tập các môn bộ môn thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao cho thiếu nhi.

          * Yêu cầu: Hội nghị tập huấn đảm bảo chất lượng theo chương trình đề ra,  các nội dung tập huấn đúng trọng tâm, đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Bộ môn thể dục Aerobic

- Các nội dung cần thiết trong thể dục Aerobic dành cho thiếu nhi

- Những qui định và yêu cầu bắt buộc trong thi đấu Aerobic dành cho thiếu nhi.

- Hướng dẫn bài quy định theo các nhóm tuổi

- Hướng dẫn bài tự chọn (bài tự chọn 3, tự chọn 6, tự chọn 8)

- Các bài Aerobic Dance

+ Cấu trúc bài tự chọn;

+ Các độ khó;

+ Chọn nhạc;

+ 7 bước qui định Aerobic;

+ Các đội hình;

+ Các động tác nhào lộn;

+ Phương pháp soạn bài...

2. Bộ môn Khiêu vũ thể thao

- Quy định chung và những yêu cầu bắt buộc trong thi đấu khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi.

- Giới thiệu và hướng dẫn 07 điệu nhảy theo tiêu chuẩn Quốc tế (gồm Standard và Latin) khái quát chung, lý thuyết, thực hành, kiểm tra đánh giá.

* Các điệu nhảy Standard

- Waltz;

- Tango;

* Các điệu nhảy Châu Mỹ Latin

- Samba;

- Rumba;

- Chachacha;

- Paso Double;

- Jive

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 07 ngày, dự kiến từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

                                     (Không kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, tp Hồ Chí Minh

IV. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Lãnh đạo phụ trách chuyên môn; cán bộ nghiệp vụ khoa thể dục thể thao và nghệ thuật; cộng tác viên bộ môn thể dục thể thao và nghệ thuật của hệ thống Nhà thiếu nhi trên toàn quốc; Giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo viên Giáo dục thể chất các trường Tiểu học, Trung học cơ sở; Giáo viên các Câu lạc bộ khiêu vũ toàn quốc.

2. Thành phần, số lượng

2.1. Đối với các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh (thành phố): Mỗi đơn vị chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.2. Đối với hệ thống Nhà thiếu nhi cấp quận (huyện, thị xã): Mỗi đơn vị chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.3. Đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học và THCS: Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.4. Đối với Giáo viên các câu lạc bộ Khiêu vũ: Theo đăng ký

V. KINH PHÍ

1. Trung ương: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.

2. Địa phương:

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn: 500.000 đ/học viên.

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn chọn cử đại biểu và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về Trung ương trước ngày 07/3/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

 Emai: tranhangk60dhsphn@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

Liên hệ trực tiếp đ/c Trần Thị Hằng, Cán bộ phòng Huấn luyện kỹ năng. Điện thoại: ĐT: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618;  Mobile: 0962.413.555

* Ghi chú: Sau ngày 07/3/2020 sau khi nhận được danh sách đại biểu các tỉnh, thành phố chọn cử và đăng ký tập huấn, Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc, năm 2020. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn theo đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                         

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ, Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Vụ TDTT, Tổng cục DTT (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Cung, NTN, Trung tâm hoạt động TTN các tỉnh, t. phố, các CLB KV  (t/hiện);

- L­ưu  VPTT.                                                      

 

         GIÁM ĐỐC

 

        (Đã ký)

 

         Nguyễn Đình Kiểm

 TẢI KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY