anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2020

(Cập nhật: 2/6/2020 8:50:48 AM)

.vn

Năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, năm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Căn cứ chương trình công tác năm 2020 đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm bổ sung lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức hoạt động dành cho thiếu nhi; đồng thời là dịp để cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phong trào thiếu nhi và các hoạt động xã hội.

2. Dựa trên những kiến thức, kỹ năng được tiếp thu tại hội nghị tập huấn, các đồng chí học viên khi trở về địa phương triển khai, áp dụng và tổ chức hoạt động tuyên truyền tại cơ sở mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào cho thiếu nhi; củng cố tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác Đội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thiếu nhi ở cơ sở.

 * Yêu cầu: Đổi mới nội dung tập huấn, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn và đặc thù chung của thiếu nhi theo khu vực và vùng, miền.

II. NỘI DUNG

1. Lý thuyết

- Phương pháp, kỹ năng làm việc và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động của cán bộ phụ trách thiếu nhi;

  - Những quy định khi tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

2. Thực hành

- Kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu nhi;

- Kỹ năng hoạt náo và tổ chức trò chơi dành cho thiếu nhi;

- Kỹ năng tổ chức cắm trại, và đốt lửa trại cho thiếu nhi;

- Phương pháp, xây dựng và hướng dẫn các bài múa, các điệu nhảy khiêu vũ đồng diễn phù hợp với thiếu nhi trong các hoạt động tập trung;

- Mô hình Gala “Tuổi trẻ và niềm tin”:

+ Hội thi “Người quản trò tài năng”;

+ Những bước nhảy xanh;

+ Giao lưu đốt lửa trại.

- Đánh giá, kiểm tra những nội dung chuyên đề đã học.

III. SỐ LƯỢNG, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Số lượng: 02 lớp.

2. Quy mô: Theo khu vực.

2.1. Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại tỉnh Phú Thọ

2.2. Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 08/4/2020 đến ngày 12/4/2020

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại thành phố Cần Thơ

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 03 đại biểu chuyên trách Hội đồng Đội cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;  

+ 03 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn;

+ 03 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, phụ trách thiếu nhi ở thôn, ấp, bản;

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương

- Chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn giáo trình, giảng viên, địa điểm tổ chức, đi lại, ăn, nghỉ cho Ban tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

2. Địa phương

Hỗ trợ kinh phí cho đại biểu tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

- Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ công tác phí của đại biểu thực hiện theo qui định của Nhà nước.

- Kinh phí đóng góp: 700.000đ/đại biểu (bao gồm kinh phí tổ chức các hoạt động tập huấn và tài liệu...)

 VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chọn cử và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) về Trung ương trước ngày 30/3/2020 (khu vực phía Bắc), trước ngày 16/3/2020 (khu vực phía Nam) thông qua công văn, chuyển Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp gặp đồng chí Phan Hồng Nhung, ĐT: 0987.907.048, cán bộ phòng Công tác Đội và trẻ em.

Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

 ĐT: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Ghi chú: Sau khi nhận được danh sách đại biểu các tỉnh, thành phố chọn cử và đăng ký tập huấn, Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2020. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn quan tâm, chỉ đạo và chọn cử đại biểu tham dự tập huấn theo đúng thành phần quy định./.

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban CTTN TW Đoàn (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Lưu VP TT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiểm

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW