KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình giáo dục về nguồn Với chủ đề “Tự hào người Chiến sỹ”, năm 2019 ---

(Cập nhật: 12/12/2019 3:30:58 PM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 10   - KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình giáo dục về nguồn

Với chủ đề “Tự hào người Chiến sỹ”, năm 2019

---

Thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 về giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương  xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giáo dục về nguồn với chủ đề “Tự hào người Chiến sỹ” năm 2019 hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng cho các em thiếu nhi về hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, sự tin yêu vào lực lượng vũ trang, phát huy trách nhiệm của các em thiếu nhi đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Tạo điều kiện để các em học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm môi trường quân đội, được gặp gỡ, giao lưu, cùng tham gia các hoạt động hướng về nguồn, ôn lại truyền thống của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, tăng cường tinh thần tự giác, và tính kỷ luật cao trong mỗi thiếu nhi.

* Yêu cầu: Hoạt động được tổ chức sâu rộng, phong phú, phù hợp với thiếu nhi, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có một sân chơi bổ ích, thông qua đó để giáo dục cho các em sống đoàn kết, gắn bó và yêu thương chia sẻ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, KINH PHÍ.

1. Thời gian: 01 ngày (dự kiến ngày 21/12/2019)

2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên Phòng, Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Đối tượng tham gia: Thiếu nhi đang sinh hoạt học tập tại các trường Tiểu học và THCS, con em cán bộ, công nhân viên, người lao động tại cơ quan Trung ương Đoàn.

4. Kính phí: 250.000 đ/học sinh/chương trình

5. Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019

6. Địa điểm đăng ký và tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương

Số 02, Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội

Điện thoại: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618, website: thieunhi.tw

* Liên hệ tư vấn:

Đ/c Trần Hằng: SĐT: 0962.413.555; Đ/c Tuấn Vũ: SĐT: 0843.189.993

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Tìm hiểu và ôn truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thăm quan, trải nghiệm mắc tăng võng, lều, nấu bếp Hoàng Cầm,…

- Học nội vụ, đội hình đội ngũ, các tư thế võ cơ bản,…

- Tham gia các teamgame thể hiện sức mạnh đoàn kết, sáng tạo.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch, thống nhất nội dung chương trình chi tiết đảm bảo theo đúng quy định.

- Phân công cán bộ thực hiện, phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân đội trong việc quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch tuyền truyền, quảng cáo chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyển học viên và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

- Tổ chức thực hiện các nội dung kỹ năng mềm, các hoạt động giao lưu, văn nghệ.

- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức chương trình.

2. Đơn vị quân đội phối hợp tổ chức

- Báo cáo thủ trưởng cấp trên, thống nhất các nội dung, chương trình.

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch, chương trình phối hợp, hỗ trợ nội dung Giáo dục truyền thống lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nội dung đội hình đội ngũ và ôn luyện một số thế võ cơ bản, thăm quan nhà truyền thống, viếng tượng đài, cách sắp xếp bố trí trong đơn vị…

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (hội trường, âm thanh, nhà truyền thống...), hỗ trợ công tác chuẩn bị bữa trưa trong chương trình

- Đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức chương trình, chuẩn bị cơ sở, vật chất, hậu cần, an ninh và các điều kiện cho thiếu nhi và Ban tổ chức.

3. Đối với đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia chương trình

- Đăng ký và đóng kinh phí tham gia chương trình

- Tập hợp thiếu nhi tại địa điểm tổ chức theo đúng thời gian quy định.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 11, tháng 12/2019:

+ Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình.

+ Xin chủ trương cấp trên, thống nhất các nội dung, chương trình, các điều kiện đảm bảo cho chương trình.

+ Tuyển sinh chương trình trên các phương tiện truyền thông.

- Tháng 12/2019: Thực hiện chương trình.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, CQ, cá nhân

- Lưu - VP TT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiếm

 

      TẢI KẾ HOẠCH                                                         

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW