THÔNG BÁO Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức, năm 2020

(Cập nhật: 1/8/2021 4:21:22 PM)

v.n

Kêt quả tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức, năm 2020 

/images/users/files/fdff(3).pdf

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW