Đại hội Chi bộ Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

(Cập nhật: 5/6/2020 4:12:05 PM)

Sáng ngày 05/5/2020, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022, tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, các đồng chí BCH Đảng ủy; các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Trung ương Đoàn và 100% đảng viên của Chi bộ Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

    Đại hội Chi bộ Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 có nhiệm vụ tổng kết công tác Đảng của Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022; đóng góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên; bầu Bí thư Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Chào cờ

   Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo” Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động… nhìn chung công tác Đảng của chi bộ nhiệm kỳ qua cơ bản ổn định và có bước phát triển, dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chi bộ các nhiệm vụ đề ra cơ bản đều đạt chỉ tiêu, đây chính là tiền đề và cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao; tích cực đổi mới hoạt động trong cơ chế quản lý, điều hành, nội bộ đoàn kết, dân chủ và nhất trí cao; tiếp tục thiết lập được các mối quan hệ với các ban, đơn vị, các ngành, đoàn thể, các tổ chức nhằm tạo ra hoạt động và nguồn lực phục vụ các hoạt động thiếu nhi; từng bước khẳng định vai trò, vị thế của đơn vị trong việc hướng dẫn và tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi. Kết quả công tác Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ qua liên tục được Đảng uỷ cấp trên công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Đ/c Nguyễn Đình Kiểm, Chủ tịch đoàn báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

   Với mục tiêu tổng quát “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị phát triển bền vững” đã được Đại hội thông qua với 07 chỉ tiêu cơ bản:
Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XXIII của Đảng bộ Trung ương Đoàn và Nghị quyết của Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Chỉ tiêu 3: Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức của đơn vị đến năm 2021 theo Quyết định số 293-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 18/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; có lộ trình để đơn vị thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Chỉ tiêu 4: Hằng năm, 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh liệu “Lao động tiên tiến”; tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.
Chỉ tiêu 5: Hằng năm, 100% đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Chỉ tiêu 6: Kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới.
Chỉ tiêu 7: Công đoàn và Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm.

 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2020 - 2022

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn đã biểu dương ghi nhận những thành tích, kết quả công tác Đảng của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mặc dù trong điều kiện chi bộ còn nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều sáng tạo, đoàn kết, cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; về phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng trong nhiệm kỳ tới đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống và sự đoàn kết, thống nhất của các đồng chí đảng viên, Chi bộ sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn
phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Với sự tin tưởng và tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Kiểm, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Giám đốc Trung tâm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Kiểm, Bí thư chi bộ lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2020-2022

   Phát huy những kết quả đã đạt được, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị phát triển bền vững” toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất cách mạng, tiền phong gương mẫu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại của Đảng, của Dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn
chụp ảnh lưu niệm Chi bộ Trung tâm HDHĐ thiếu nhi TW

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW