THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC, NĂM 2020

(Cập nhật: 11/5/2020 2:55:47 PM)

.VN

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau
1. Vị trí tuyển dụng
+ Vị trí việc làm Chuyên viên nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội: 01 người (làm việc tại Phòng Công tác Đội và Trẻ em).
+ Vị trí việc làm Chuyên viên nghiệp vụ giáo dục năng khiếu Thiếu nhi: 02 người (làm việc Phòng Huấn luyện kỹ năng).
+ Vị trí việc làm Chuyên viên tổ chức giao lưu quốc tế Thiếu nhi: 01 người (làm việc Phòng Huấn luyện kỹ năng).
+ Vị trí việc làm Chuyên viên hành chính, tổng hợp, tổ chức: 01 người (làm việc tại Văn phòng).
+ Vị trí việc làm Chuyên viên Hành chính - Quản trị: 01 người (làm việc tại văn phòng).
2. Điều kiện dự tuyển
Ứng viên dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật cán bộ, công chức; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
3. Hình thức xét tuyển
Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu  phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định của pháp luật.
Vòng 2:
a. Phỏng vấn (hoặc thực hành) theo từng vị trí việc làm để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo thang điểm 100.
c. Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.
d. Không thực hiện việc phúc khảo đối với phỏng vấn hoặc thực hành.
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương phải có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và có số điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4. Thời gian
+ Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020: Từ ngày 10/11/2020 đến 10/12/2020
+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương (Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội); Điện thoại: 024.3876.9724.
+ Thời gian xét tuyển: Dự kiến sau ngày 15/12/2020 (sẽ có thông báo sau)

Xem chi tiết thông báo, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức, năm 2020 dưới đây 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC

PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW