Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức, năm 2018

(Cập nhật: 4/17/2018 2:23:39 PM)

Tuyển dụng viên chức, năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 01-TB/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức, năm 2018

---

Căn cứ Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/HDHĐTNTW ngày 20/3/2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tuyển dụng viên chức, năm 2018; Công văn số 536-CV/TWĐTN-BTC ngày 12/4/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, năm 2018.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức, năm 2018 cụ thể như sau:

1. Đối với vị trí việc làm tại Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em

1.1. Số lượng: 02 người

1.2. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn hóa, Sư phạm đạt trình độ khá trở lên; ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, công tác trẻ em và phong trào thanh thiếu nhi, tập trung vào các kỹ năng cơ bản sau: kỹ năng diễn đạt, kỹ năng viết, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵng sàng nhận nhiệm vụ và phục tùng tuyệt đối sự phân công của lãnh đạo đơn vị và của tập thể; có ý thức bảo vệ uy tín của đơn vị, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng ứng xử, giải quyết vấn đề thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm với công việc, vui vẻ, nhiệt tình sẵn sàng hợp tác, có sức khỏe tốt.

- Tuổi đời: Không quá 30 tuổi.

- Yêu tiên ứng viên Nam và đã có thời gian, kinh nghiệm làm việc đối với vị trí tuyển dụng.

2. Đối với vị trí việc làm tại Phòng Giáo dục năng khiếu và vui chơi giải trí thiếu nhi

2.1. Số lượng: 02 người

2.2. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Sư phạm, Thể dục thể thao đạt trình độ khá trở lên; ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, công tác trẻ em và lĩnh vực giáo dục năng khiếu, vui chơi giải trí thiếu nhi, tập trung vào các kỹ năng cơ bản sau: kỹ năng diễn đạt, kỹ năng viết, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵng sàng nhận nhiệm vụ và phục tùng tuyệt đối sự phân công của lãnh đạo đơn vị và của tập thể; có ý thức bảo vệ uy tín của đơn vị, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng ứng xử, giải quyết vấn đề thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm với công việc, vui vẻ, nhiệt tình sẵn sàng hợp tác, có sức khỏe tốt.

- Tuổi đời: Không quá 30 tuổi.

- Yêu tiên ứng viên Nam và đã có thời gian, kinh nghiệm làm việc đối với vị trí tuyển dụng.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật, dán ảnh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu; CMTND hoặc (căn cước công dân);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt (có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển;

- 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

* Lưu ý: Tất cả Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng vào 01 túi hồ sơ theo quy định, ghi rõ, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc...

5. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

5.1. Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên trang Webiste: http://thieunhitw.vn; doanthanhnien.vn; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

5.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 20 ngày làm việc, kể từ ngày 18/4/2018 đến hết ngày 18/5/2018.

5.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3876.8902; 024.3876.9724.

* Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển, thông báo trúng tuyển  trên trang Webiste: http://thieunhitw.vn; doanthanhnien.vn và gửi người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ đã ghi trên phong bì.

6. Phí dự tuyển: Việc thu phí dự tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

          Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

 

Nơi nhận:

- Thủ trưởng CQTW Đoàn (để báo cáo);

- BTC TW Đoàn (để phối hợp);

- Trang thông tin điện tử thieunhitw.vn; doanthanhnien.vn (để đăng tuyển);

- Lưu VP TT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiểm

Tải thông báo tại đây

Tải thông báo dấu đỏ 

Tải tài liệu ôn xét tuyển Viên chức 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW