Họp xét chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018

(Cập nhật: 11/23/2018 8:31:07 AM)

Chiều 21/11, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018 đã họp lần thứ nhất. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng chủ trì cuộc họp.

Giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc trong 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Truyền thông; Công nghệ Y – Dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng chủ trì cuộc họp.

Năm 2018, Giải thưởng Quả Cầu Vàng đã được phát động và tuyên truyền rộng rãi. Sau 8 tháng phát động, cơ quan thường trực giải thưởng đã nhận được 61 hồ sơ (trong đó, có 1 hồ sơ không hợp lệ do sinh năm 1982, quá tuổi 35) của 37 đơn vị. Trong đó, số hồ sơ tham gia các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông: 13; công nghệ Y – Dược: 11; công nghệ sinh học: 6; công nghệ môi trường: 15; công nghệ vật liệu mới: 16. Ứng viên tham dự giải thưởng nhỏ tuổi nhất là 17 tuổi.

Báo cáo tại Hội đồng giải thưởng, đồng chí Kiều Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực giải thưởng cho biết, năm nay, chất lượng hồ sơ cao và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực. Nhiều cá nhân có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín SCI/SCIE/ISI và thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao (Q1-Q4), có nhiều bằng phát minh, sáng chế, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp, đạt nhiều giải thưởng quốc tế, quốc gia.

Tại cuộc họp lần thứ nhất, các thành viên Hội đồng Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018 bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực thuộc các bộ, ngành, đại diện cơ quan truyền thông đã cùng tập trung thảo luận, đánh giá từng cá nhân cụ thể, lĩnh vực cụ thể .Với tinh thần công tâm, trách nhiệm cao, Hội đồng đã quyết định chọn ra 19 hồ sơ xuất sắc nhất vào các vòng tiếp theo.

Để ngày càng nâng cao giá trị, uy tín và tầm ảnh hưởng của giải thưởng Quả Cầu Vàng đối với cộng đồng các nhà khoa học, với thanh niên và xã hội, năm nay công tác bình chọn giải thưởng Quả Cầu Vàng được tiến hành 2 bước: Từ 19 hồ sơ xuất sắc được Hội đồng giải thưởng xét chọn lần thứ nhất, Ban tổ chức sẽ đưa vào vòng bình chọn online trong khoảng 10 ngày, trên cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia và một số báo chí của Đoàn. Sau khi có kết quả bình chọn của cộng đồng, Hội đồng sẽ họp phiên thứ 2 để chọn ra 10 cá nhân xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng chủ trì cuộc họp.

Doanthanhnien