Giám sát Luật Thanh niên tại Tỉnh Đoàn Phú Yên

(Cập nhật: 3/1/2019 3:13:25 PM)

Ngày 28/02, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên tại Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Quang cảnh buổi giám sát Luật Thanh niên tại Tỉnh Đoàn Phú YênTại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho biết, Luật Thanh niên có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, đến nay đã từng bước đi vào đời sống thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh niên và vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội. Luật Thanh niên giải quyết được những vấn đề cấp bách cần trong thanh niên như giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2013 đến năm 2018, Tỉnh Đoàn đã thường xuyên phối hợp tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật của thanh niên; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai luật trên các kênh thông tin tuyên truyền của Tỉnh Đoàn; đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ lao động, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hơn 4.000 công trình, phần việc thanh niên, giá trị trên 58 tỉ đồng; giới thiệu cho gần 12.000 thanh niên có việc làm ổn định với mức lương khá; giúp đỡ, cảm hóa hơn 1.015 thanh niên, trong đó 450 thanh niên trở nên tiến bộ và tham gia sôi nổi vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương; tổ chức hơn 100 đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; tổ chức hơn 600 hội thi về khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên; ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định như: Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của thanh niên trong tình hình mới; một số cơ chế, chính sách phối hợp thực hiện giữa Đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện chương trình phát triển thanh niên được ban hành, nhưng kinh phí để duy trì triển khai hằng năm còn khó khăn, hạn chế. Do đó phần nào ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong thực hiện; việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho thanh niên còn hạn chế; một bộ phận thanh niên còn thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển và hội nhập, như trình độ tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác, tính chủ động sáng tạo, khả năng tự lập...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Diệu Thiền đã ghi nhận những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có những đánh giá cụ thể hơn về tình hình thanh niên làm việc ở ngoài tỉnh; thanh niên dân tộc thiểu số, nghèo hiện đang hoạt động và phát triển kinh tế; công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các ngành liên quan cần được quan tâm chặt chẽ hơn; tuyên truyền những quyền lợi mà thanh niên được hưởng phải rõ nét.

Tỉnh Đoàn nên tập hợp tất cả những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở đến tỉnh, có báo cáo cụ thể để Ban Văn hóa - Xã hội có cơ sở kiến nghị với Trung ương...

Được biết trước đó, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng đã tổ chức giám sát Luật Thanh niên tại UBND huyện Tây Hòa và UBND huyện Tuy An.

Doanthanhnien