anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen
Chàng sinh viên có trái tim nhân ái

Chàng sinh viên có trái tim nhân ái

Đã có rất nhiều câu chuyện của những mảnh đời bất hạnh đã theo Thành đi cả vào trong giấc ngủ. Mong muốn được làm gì đó góp sức cho đời, chia sẻ với cộng đồng cứ thôi thúc Thành và lớn dần theo năm tháng.

Xem chi tiết

Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2018: Văn kiện ĐH Đảng XII

Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2018: Văn kiện ĐH Đảng XII

Xem chi tiết