anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen

Trung ương Đoàn tuyên dương 9 tập thể, 14 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

(Cập nhật: 8/27/2020 9:09:07 AM)

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 - 2020. 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020 đã được biểu dương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: Bảo Anh

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan T.Ư Đoàn từ năm 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến của cơ quan T.Ư Đoàn.

Phong trào thi đua yêu nước phát huy tác dụng to lớn

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua yêu nước của cơ quan T.Ư Đoàn đã được quan tâm chỉ đạo; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI và chủ đề công tác của từng năm để cụ thể về nội dung phong trào thi đua. Trong 5 năm, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng to lớn góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan T.Ư Đoàn phát triển toàn diện. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp, thiết thực hiệu quả, bền vững, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng thanh niên

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Bảo Anh

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, công tác thi đua - khen thưởng trong cơ quan T.Ư Đoàn đã được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, có những đổi mới tích cực. Việc khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp được quan tâm, chú trọng, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, cơ quan T.Ư Đoàn có 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì; 6 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (trong đó, 2 đơn vị vừa được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vừa được tặng Huân chương Lao động); 15 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 đồng chí được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 9 đồng chí được Nhà nước tặng Huân chương hạng Nhất, Nhì, Ba; 13 đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng…

“Những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những thành tích mới của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng cơ quan T.Ư Đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển”, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khen thưởng 09 tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Bảo Anh

Trong 5 năm tới (2020-2025), mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” thiết thực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thi đua yêu nước; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã được nghe tham luận chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị điển hình tiên tiến cơ quan T.Ư Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Bảo Anh

Vững vàng vượt khó, đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh

Tiếp tục phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” thiết thực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các ban, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn tiên phong và sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2020 - 2025, trọng tâm là tham mưu, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII. Tiên phong thực hiện và thực hiện sáng tạo, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công.

Đối với các ban, đơn vị khối phong trào, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đội ngũ cán bộ phong trào trong tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nửa cuối nhiệm kỳ, tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Sáng tạo trong tham mưu, đề xuất các giải pháp mới, có tính khả thi nâng cao chất lượng các mặt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thực hiện tốt công tác của Hội, Đội…

Đối với các đơn vị báo chí- xuất bản, thi đua thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên giao. Tin bài xuất bản phẩm phải lấy thông tin tích cực là dòng chính, dòng chủ lưu. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan bán chí, xuất bản của Đoàn phải thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, có ảnh hưởng tích cực đến thanh thiếu nhi và xã hội. Mỗi cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn phải thực sự là những cơ quan làm công tác tư tưởng- văn hóa, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, của Đoàn trong tình hình mới.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu, đào tạo, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phải thực sự nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động để thích ứng và đáp ứng được yêu cầu của bối cảnh tình hình mới.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, tích cực thi đua tìm hướng đi mới trong tiếp cận thị trường, sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông  thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Bảo Anh

 

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Trung ương Đoàn phải luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu và bản lĩnh trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, từng cá nhân, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể, xây dựng các chi, đảng bộ, các ban, đơn vị cũng như cơ quan Trung ương Đoàn vững mạnh, phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các khối, giữa các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, mỗi ban, đơn vị cần chú ý nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh phô trương, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, Hội nghị biểu dương 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2014-2018.

 

Danh sách các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020:

I.Tập thể

1. Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn
2. Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn
3. Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn
4. Văn phòng Trung ương Đoàn
5. Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan T.Ư Đoàn
6. Nhà xuất bản Kim Đồng
7. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
8. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
9. Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam

II. Cá nhân

1. Nguyễn Phan Khuê,Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong - Nhi đồng
2. Hoàng Thị Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
3. Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
4. Vũ Minh Thảo, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn
5. Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Thời sự chính trị, Báo Tiền phong
6. Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo in; Đảng ủy viên; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên
7. Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn
8. Nguyễn Đình Quốc Huy, chuyên viên chính Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Trung ương Đoàn
9. Đỗ Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam
10. Hà Thị Anh, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương
11. Nguyễn Thị Hồng Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động và Giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam
12. Lê Văn Tuyên, Phóng viên Ban Phát thanh thanh thiếu nhi
13. Đỗ Tuấn Hanh, Chuyên viên Ban Thanh niên công nhân và đô thị  T.Ư Đoàn
14. Lâm Tùng, Cán bộ Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn

 

Doanthanhnien