anh bia 1
anh nen
bia 2
Mô hình Giáo dục truyền thống “Tiếp bước cha anh” dành cho thiếu nhi, năm 2016

Mô hình Giáo dục truyền thống “Tiếp bước cha anh” dành cho thiếu nhi, năm 2016

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016). Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030; Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam về phát huy vai...

Xem chi tiết