anh bia 1
anh nen
bia 2

Tuần thứ 28 (Từ ngày 11/7/2016 đến 17/7/2016)

Tuần thứ 28 (Từ ngày 11/7/2016 đến 17/7/2016)

Xem chi tiết

Lịch công tác (Từ ngày 06/6/2016 đến 12/6/2016) - TW Đoàn TNCS HCM

Lịch công tác (Từ ngày 06/6/2016 đến 12/6/2016) - TW Đoàn TNCS HCM

Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau. Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

Xem chi tiết

Tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016)

Tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016)

Xem chi tiết

Tuần thứ 11 (Từ ngày 14/3/2016 đến 20/3/2016)

Tuần thứ 11 (Từ ngày 14/3/2016 đến 20/3/2016)

Xem chi tiết

Tuần thứ 10 (Từ ngày 07/3/2016 đến 13/3/2016)

Tuần thứ 10 (Từ ngày 07/3/2016 đến 13/3/2016)

Xem chi tiết