anh bia 1
anh nen
bia 2

Phương pháp viết một bản báo cáo

Phương pháp viết một bản báo cáo

Xem chi tiết

Kỹ thuật trình bày văn bản

Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Xem chi tiết

Khái niệm soạn thảo văn bản

Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt, người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau:

Xem chi tiết

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.

Xem chi tiết

Kỹ năng viết tờ trình

Kỹ năng viết tờ trình

Xem chi tiết

Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng

Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng

Xem chi tiết

Kỹ thuật soạn thảo công văn

Trong nội dung công văn thường có 3 phần là: - Viện dẫn vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết luận vấn đề

Xem chi tiết

Những phong tục ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam

Những phong tục ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam

Xem chi tiết