anh bia 1
anh nen
bia 2

THỂ LỆ CUỘC THI Vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/ Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/ Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Xem chi tiết

THỂ LỆ

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word” dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word” dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

Xem chi tiết