anh bia 1
anh nen
bia 2

MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG LỬA TRẠI

Một số trò choi trong lửa trại

Xem chi tiết

KỸ NĂNG TRÒ CHƠI - QUẢN TRÒ

Trò chơi nói chung là một loại hình giáo dục rất tốt với thanh thiếu niên, nếu chúng ta biết cách tổ chức trò chơi trở nên lành mạnh, có giá trị hữu ích, ngược lại nó sẽ vô bổ có khi phản tác dụng trong khi chơi.

Xem chi tiết

Kỹ năng tổ chức dạy hát tập thể cho thiếu nhi

Hát tập thể là một trong những hình thức hấp dẫn, lôi cuốn thiếu niên nhi đồng thời là một nhu cầu sinh hoạt tập thể của thiếu nhi...

Xem chi tiết