Phú Thọ: Sinh hoạt Đoàn - Đội trực tuyến để phòng dịch COVID 19.

(Cập nhật: 4/27/2020 9:08:23 AM)

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong triển khai các hoạt động và phòng dịch Covid-19, nhiều cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Liên đội bằng hình thức trực tuyến (Livestream) thông qua các trang mạng xã hội nhằm tạo sự kết nối đoàn viên thanh niên, đội viên.

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản định hướng sinh hoạt Chi đoàn trực tuyến, Liên đội theo chủ điểm sinh hoạt hàng tháng để các cấp bộ Đoàn, Đội tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến (Livestream) thông qua các trang fanpage, facebook, zalo, skype, Zoom hoặc các ứng dụng hỗ trợ khác...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã định hướng, gợi ý cách thức sinh hoạt trực tuyến để tạo sự kết nối, tương tác, thảo luận trong quá trình tổ chức, có thể lồng ghép các nội dung hỏi đáp, trò chơi nhằm tăng tính tương tác cao cho chương trình. Nội dung sinh hoạt trọng tâm giáo dục truyền thống, tuyên truyền các biện pháp phòng chống Covid, tuyên truyền nội dung các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, triển khai các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến; hướng dẫn việc khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI của điện thoại thông minh; định hướng cho học sinh, sinh viên nêu cao lòng yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ, không chia sẻ, đăng tải các thông tin sai lệch, trái chiều, chưa được kiểm chứng trong sử dụng mạng xã hội; phát động tham gia các cuộc thi trực tuyến do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các bộ ngành tổ chức. Kết quả bước đầu đã có 120 Liên đội và 26 Đoàn trường triển khai sinh hoạt Chi đoàn, Liên đội theo hình thức trực tuyến hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện tại địa phương, đơn vị.

Qua sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và chung tay vào cuộc của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, trong bối cảnh cả nước đang căng sức để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh thì việc hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt trực tuyến là một giải pháp kịp thời và phù hợp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục hướng dẫn, định hướng các đơn vị triển khai để phong trào sinh hoạt trực tuyến có sự lan tỏa và đạt hiệu quả cao.   

Doanthanhnien