Diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng"

(Cập nhật: 1/9/2020 9:08:24 AM)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng".

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng


Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm, hiến kế của mình trong công tác xây dựng Đảng; góp phần trang bị nội dung, bổ sung kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niếu niên. Đồng thời khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như thế hệ trẻ Việt Nam.

Diễn đàn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/01 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, quản lý có quy tín trên các lĩnh vực; cán bộ Đoàn, ĐVTN, đảng viên trẻ tiêu biểu... Bên cạnh đó, một số thanh niên Việt Nam tiêu biểu đang học tập, công tác ở nước ngoài cũng được mời tham dự Diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu và ĐVTN sẽ tập trung trao đổi 02 nội dung chính gồm: Nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng, khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện hành động yêu nước, bản lĩnh, trung thành, sắt son nhiềm tin lý tưởng, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng./.

Doanthanhnien