"Trăng lên đón chị Hằng” đem niềm vui đến hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Yên Thường, Gia Lâm, năm 2020