Trao giải cuộc thi thiếu nhi thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu bảo vệ môi trường