Trang chủ ở giữa
anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen

Tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016)

(Cập nhật: 5/10/2016 3:50:13 PM)

Tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016)

             BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

 

 

      Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016) bổ sung

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (09/5)

07h30

Lễ Chào cờ tháng 5

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và trưởng các đoàn thể; Tập thể lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị tại 60, 62, 64 Bà Triệu

62

Bà Triệu

Đoàn Thanh niên cơ quan

07h30

Tiếp xúc cử tri nơi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ ngày 09/5 đến ngày 14/5/2016)

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Bình Dương

Ban Đoàn kết THTN và các đơn vị liên quan

08h00

Tiếp xúc cử tri nơi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ ngày 09/5 đến ngày 12/5/2016)

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

Bình Thuận

Văn phòng và các đơn vị liên quan

08h00

Tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 60 (từ ngày 09/5 đến ngày 10/6/2016)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Học viện Quốc Phòng

Văn phòng

14h00

Họp tiến hành quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức và theo thông báo mời

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

Thứ ba (10/5)

09h00

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại Tp. Hồ Chí Minh (10/5/1976-10/5/2016) và Khai trương Trung tâm sách Kim Đồng 248 Cống Quỳnh

Đồng chí Đặng Quốc Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Kim Đồng

14h00

Làm việc với Ban Công tác thiếu nhi

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

60

Bà Triệu

Ban Công tác thiếu nhi

19h00

Dự Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp”

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học

37

Trần Bình Trọng

Ban TN trường học

19h30

Sơ duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

Cung Thiếu nhi Hà Nội

Ban Công tác thiếu nhi

Thứ tư (11/5)

08h30

Dự tổng kết cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính”

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

Hà Nội

Ban Công tác thiếu nhi

19h00

Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) tối ngày 11 và 12/5/2016 tại hai huyện Tuy Phong, Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Ban Thanh niên trường học

Bình Thuận

Văn phòng, Ban TN trường học

19h30

Dự Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2016

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Quảng Nam

Ban Công tác thiếu nhi

Thứ năm (12/5)

08h00

Dự Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Đại  diện Ban Công tác thiếu nhi

Hà Nội

Ban Công tác thiếu nhi

14h00

Họp Hội đồng nghệ thuật Khu di tích lịch sử 915 Thái Nguyên

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Các thành viên hội đồng

62

Bà Triệu

Văn phòng

Thứ sáu (13/5)

19h30

Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Phú Thọ

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Đại  diện Ban Công tác thiếu nhi

Phú Thọ

Ban Công tác thiếu nhi

Thứ bảy (14/5)

09h30

Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác của đoàn đại biểu thiếu nhi và Tổng phụ trách Đội tiêu biểu

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi và theo thư mời của Hội đồng Đội Trung ương

Hà Nội

Ban Công tác thiếu nhi

16h30

Gặp mặt Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi và theo thư mời của Hội đồng Đội Trung ương

Khách sạn Khăn Quàng Đỏ

Ban Công tác thiếu nhi

19h45

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016)

- Ban Bí thư

- Thành phần: Lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào và theo thư mời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

03

Chùa Láng

Ban Công tác thiếu nhi và các đơn vị liên quan

Chủ nhật (15/5)

07h30

Dự Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Bình Dương

Ban Đoàn kết THTN

19h00

Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) tại huyện đảo Phú Quý

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Ban Thanh niên trường học

Bình Thuận

Văn phòng, Ban TN trường học

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương  Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

            - Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

                                   

 

Nơi nhận:

   - Các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn;

   - Thường trực Hội LHTN, Hội SVVN, Hội đồng Đội TW;

   - Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn;

   - Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CQ;

   - Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng;

   - Cổng thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

   - Lưu VP.

                                 

 

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng